Program 2015

Vi skaper framtida – program 2015

Torsdag 5. februar

08.00-09.30        Registrering

09.30-10.00        Åpning

                           –Kulturelt innslag

                           -Velkomstord v/ Line Karlsvik, nestleder

                            Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur.

 

10.00-1200          Trygve Arne Børve

«The Power of Love»

Relasjonell nevrobiologi og epigenetikk har bidratt til et paradigmeskifte i vår forståelse av utvikling og oppvekst. Kunnskap om den brukeravhengige hjernen bedrer vår forståelse av hva som er bærende i barns utvikling, gir økt forståelse av skader og hva som kan bidra til reparasjon. 

12.00-13.00        Lunsj på Scandic hotell

13.00-13.45        FUB v/ Lou Cathrin Noreen  

På tide med barnets beste

Et innlegg med fokus på barns psykososiale miljø og FUBs nye hefte «Barn og brudd».                        

13.45-14.00        Pause

14.00-16.00        Kåre Sten Olafsen

Barnets temperament på godt og vondt

Med utgangspunkt i sine tanker rundt tilknytning og temperament vil vektlegge en forelesning som gir praksisimplikasjoner for arbeid til barnets beste.

20.00                  Festmiddag på Scandic hotell

 

Fredag 6.februar

09.00-09.15        Kaffe/te

09.15-10.45        Morten Øgård

Fra styring til ledelse

10.45-11.00        Pause

11.00-12.45        Trygve Arne Børve

Fortsettelse og avrundende forelesning- praksisimplikasjoner for videre arbeid til barnets beste, basert på ulike utrykk delt i løpet av konferansen

12.45-1300          Oppsummering og avslutning

13.00                   Lunsj på Scandic hotell

 

Med forbehold om endringer

Kommentarer er stengt.

%d bloggere like this: