11. februar 2013

Konferansen «Vi skaper framtida» tar i 2016 en pause. Vi kommer tilbake med ny konferanse i 2017.

 

Velkommen til Vi skaper framtida – Til barnets beste 2015

Vi Skaper Framtida-konferansen i 2015 går av stabelen 5. og 6. februar, og er den 7. i rekken av nasjonale barnehagekonferanser Sunndal og Kristiansund kommuner arrangerer under Operafestukene i Kristiansund.

For å videreutvikle Framtidakonferansen ytterligere, har vi til neste år valgt å stjele fra bl.a. de store jazzfestivalene, og tenke i retning av begrepene «bestillingsverk» og «artist in residence». Til Framtidakonferansen 2015 er det levert en bestilling på en hovedforelesning spesielt rettet inn mot målgruppene som sogner til konferansen, samtidig som hovedforelesningen skal vie barn psykiske helse hovedoppmerksomhet.

Stikkord i bestillingen er helhetlig tenkning, kunnskap og praksis på tvers av faggrupper og fagtradisjoner, samt faglig forankring i nevrobiologi, nevropsykologi og epigenetikk.
Hovedforeleseren blir værende til stede under hele konferansen, og skal i tillegg til sin innledende hovedforelesning utvikle og gi til beste en avsluttende og avrundende forelesning basert på de ulike uttrykkene som blir delt i løpet av de to innholdsrike konferansedagene. Ikke minst skal denne avrundende forelesningen peke ut implikasjoner for videre arbeid til barnets beste.

trygveTrygve Arne Børve er vår hovedforeleser, og «Artist in residence». Han er psykolog med egen praksis og er en svært ettertraktet foreleser på kurs og seminarer. Han underviser i kognitiv teori og metode, og lærer opp kursledere til KID- og KIB-kurs (Kurs i mestring av depresjon og kurs i mestring av belastning). Trygve er også opptatt av nevrobiologi og hvordan denne kunnskapen utvider vår forståelse for blant annet skader etter omsorgssvikt og traumatisering. Han har flere års erfaring som psykolog i akuttpsykiatrien, fra PPT, som forsker ved nasjonalt folkehelseinstitutt og seniorrådgiver ved helsedirektoratet.

Kåre Sten OlafsenKåre Sten Olafsen er nevropsykolog tilknyttet RBUP – Helseregion øst og sør, og med et kompetanseområde som spenner over tidlig intervensjon, sped- og småbarnsforskning og barnepsykiatri i tillegg til nevropsykologien. Olafsen sin tenkning er forankret i en forståelse som springer ut av Jay Belskys forskning – “Defferential susceptibility to environmental influence” og Thomas Boyce – “Biological sensitivity to context”, og bringer derfor de to svært viktige tilknytnings- og temperamentsfeltene nærmere hverandre. Med utgangspunkt i sine tanker rundt tilknytning og temperament vil vektlegge en forelesning som gir praksisimplikasjoner for arbeid til barnets beste.

Morten ØgårdMorten Øgård er professor ved Universitetet i Agder, Institutt for stats-vitenskap og ledelsesfag. Han er faglig koordinator for
masterprogrammet i ledelse og underviser blant annet i fagene «Styringsverktøy i offentlig sektor» og «En offentlig sektor i
endring». I tillegg til engasjementet ved UIA er Morten Øgård en viktig bidragsyter som forfatter, og har bl.a. bidratt i bøker som «Mot den virtuelle kommunen», «Fra styring til ledelse» og «The rise of the Networking Regioning». Ut over å være koordinator for masterprogrammet og bidragsyter til viktige bøker, er Morten Øgård en svært kunnskapsrik og dyktig foreleser og formidler, og virkelig noe å glede seg til.

Jan_Erik_LarsenJan-Erik Larsen er vår konferansier under årets konferanse. Jan-Erik Larsen er en av landets mest erfarne kommunikasjonsrådgivere og politiske strateger. Han var i en årrekke en av statsminister Jens Stoltenbergs nære medarbeidere, blant annet som pressetalsmann. Han har vært statssekretær ved statsministerens kontor i to regjeringer. I tillegg har han vært journalist, redaktør og sjefredaktør i en rekke aviser, samt konsernredaktør i A-pressekonsernet.

 

Likt tidligere år har vi et lite men i særdeleshet godt forelesningskorps med oss til Kristiansund. Hovedtanken bak denne prioriteringen er å kunne gi rom for gå i dybden i hvert enkelt tema som presenteres, framfor å i heseblesende tempo berøre viktige tema bare med harelabb.

Vi Skaper Framtida er, og skal være en konferanse hvor faget og forskningen står sentralt. Målgruppe for konferansen er barnehageansatte og de mange ulike interessentene som omgir barnehagen; byråkrater og ledere på kommunenivå, barnehageeiere, fylkesmannsembetene, politikere og høyskoleansatte med mer, i tillegg til ansatte innen grunnskoleområdet, samt ansatte i hjelpetjenestene – PPT, barnevern, helsestasjoner og andre.

Velkommen til Vi Skaper Framtida – til barnets beste 5. og 6. februar 2015.